kontinuerlig måling av blodstrøm på hals til hjernen med ultralyd ved hjertestans

NTNU vil i samarbeid med ambulansetjenesten i Bodø og St.Olavs Hospital i Trondheim prøve ut en ny ultralydteknologi ved hjertestans som kalles «ResQDoppler».

I dag overlever 10% av pasientene hjertestans utenfor sykehus og 30 % om de er innlagt på sykehus. Det er et sterkt behov for bedre måling av blodstrøm for å ta raske beslutninger og optimalisere behandlingen.

Ved HLR brukes en hjertestarter (defibrillator), men denne gir bare informasjon om den elektriske aktiviteten hos pasienten med hjertestans, og ikke om blodstrøm.

«ResQDoppler» kan måle blodstrøm kontinuerlig og gi informasjon om en livløs pasient har puls eller ikke puls. Proben festes på halsen med et plaster, og brukeren trenger ikke ultralydkompetanse.

Ved hjertestans må helsepersonell i løpet av sekunder avklare om det er tegn til liv og starte hjerte-lunge-redning (HLR). Ved HLR vurderes blodstrøm ved å kjenne etter puls med fingrene (palpasjon). Palpasjon av puls kan imidlertid være både tidkrevende og vanskelig.

Minst mulig avbrudd i kompresjoner er avgjørende for effektiv HLR, men ved palpasjon av puls må hjertekompresjonen stoppe. Hvert sekund uten kompresjon er uheldig og en pålitelig metode for å oppdage puls er derfor livsviktig.

Registrering av blodstrøm må være kontinuerlig og «hands‐free», dataanalysen bør være automatisert og gi raske og enkle svar med kort tidsforsinkelse til behandlende akuttpersonell.

Det Trondheimsbaserte firmaet Cimon Medical har sammen med NTNU derfor utviklet «ResQDoppler» som kan måle blodstrøm fra halspulsåren. Sammen med Nord Universitet i Bodø har vi i løpet av to år testet og utviklet teknologien ved ulike dyreeksperimenter, med svært lovende resultater.

Dyreforsøkene har vist at man med hjelp av «ResQDoppler» kan påvise egenrytme uten opphold av hjertekompresjoner, at man får en sikrere diagnostikk av hjertets tilstand, og kan evaluere effektiviteten av hjertekompresjoner.

Forskningsgruppen har fått 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utvikle «ResQDoppler» til bruk på mennesker. Etter en innledende fase vil NTNU lede en stor skandinavisk multi-senterstudie der åtte store sykehus deltar.

I oktober 2023 starter en pilotstudie på tre måneder ved tre ambulanser i Bodø, og i regi av hjertestansteamet ved St Olavs Hospital. Prosjekt har tilsatt 4 PhD studenter og gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen for klinisk sirkulasjonsfysiologi ved det medisinske fakultet, NTNU.